loader image

KuzKicks

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.kuzkicks.com

1.Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez

Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Oliwier Kuzniecow

KUZKICKS 02-014 Warszawa, ul. Nowogrodzka 64/43, NIP: 5213979364 adres poczty

elektronicznej: contact@kuzkicks.com.

3.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom

nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z

odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych

i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika

oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji

zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w

następujący sposób:

1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego

formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione

osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam

umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich

danych w dowolnym momencie.10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które

może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie

ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich

zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony

internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez

serwis kuzkicks.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz

regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy

do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.